Nedjustering av sikkerhetsnivået for norske skip i Omanbukta

  • Publisert: 07.06.2019

Det foreligger fortsatt ikke bekreftet informasjon etter hendelsen i Fujairah den 12. mai 2019. Samtidig har Sdir ikke konkret informasjon om trusler mot norsk skipsfart i området.

Basert på en helhetsvurdering nedjusteres sikkerhetsnivå til ISPS1 i definert område.

Sdir anbefaler rederiene å vurdere tiltak fra ISPS2, opprettholde økt årvåkenhet og følge med på tilgjengelige informasjonskilder knyttet til utviklingen i området. 

Til toppen