Basert på en helhetsvurdering nedjusteres sikkerhetsnivå til ISPS1 i definert område.

Sdir anbefaler rederiene å vurdere tiltak fra ISPS2, opprettholde økt årvåkenhet og følge med på tilgjengelige informasjonskilder knyttet til utviklingen i området.