Omtrent 1 million kroner skal deles ut i år, og pengene fordeles til lag og foreninger i hele Norge. Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann, og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt.  – Det er alt fra små arrangement med 20-30 deltagere til større prosjekt som når ut til flere hundre deltagere som får støtte, sier kommunikasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet, Helga Maria Sulen Sund.

Mye aktivitet i 2020 på tross av korona

Flere lag og foreninger så seg dessverre nødt til å avlyse planlagte sjøvettarrangement da koronapandemien traff landet våren 2020. Med et rekordsalg av fritidsbåter og mye aktivitet på sjøen, var det likevel viktig for Sjøfartsdirektoratet at arbeidet med formidling av godt sjøvett fikk fortsette der det var mulig. Mange lag og foreninger klarte å tilpasse seg dagens situasjon og lagde opplegg som fungerte i forhold til helsemyndighetens retningslinjer. – Dette vil nok bli en utfordring i tiden som kommer også, men vi håper at lag og foreninger vil tenke kreativt for å prøve å få til sjøvettarrangement i 2021, sier Sund.

Tilgang på nyttig materiell

De som får støtte via tilskuddordningen får mulighet til å bruke oppgaveheftene «Sjøvettboka» og «Vannviktig» som er til stor nytte i sjøvettopplæringen. Innholdet er tilpasset ulike aldersgrupper. Sjøfartsdirektoratet har også et gratis spill for telefon og nettbrett som kan lasted ned gratis til telefoner og nettbrett. Det heter «Sjøvettspillet» og finnes på Appstore og Google play.

 

Kunne du tenke deg å drive sjøvettopplæring gjennom en frivillig organisasjon? Søknadsskjema og retningslinjer for å søke finner du her.