Sjøfartsdirektoratet arbeider for å redusere antall fritidsbåtulykker, og et av tiltakene er å få flere frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter. Omtrent 1 million kroner blir fordelt på ulike prosjekt rundt omkring i hele Norge hvert år. Alt fra små prosjekt med 20-30 deltakere, til store prosjekt som når ut til et par tusen deltakere har fått støtte.

Sjøvett midt i byen

Leaparken Velforening er et av lagene som fikk støtte til aktivitet i 2017. De arrangerte sjøvettdag ved Solheimsvannet i Bergen. Rundt 70 personer deltok på arrangementet , og fikk prøve seg på kanopadling, sjøvettquiz, knoper/stikk, hjerte-lunge-redning og hive livbøye på blink.

Tilskuddet gjorde det mulig å formidle råd om sikkerhet og sjøvett til barn og voksne som bor i byen, og som ikke nødvendigvis har vokst opp med båt, sier Eirik Skare i Leaparken Velforening.

Målet med tilskuddsordningen er å hindre at liv går tapt på sjøen, ved vann og elver. Lag og organisasjoner fra hele Norge oppfordres til å søke.

Tilgang på nyttig materiell

De som får støtte via tilskuddordningen får mulighet til å bestille oppgaveheftene «Sjøvettboka» og «Vannviktig» som er til stor nytte i sjøvettopplæringen. Innholdet er tilpasset ulike aldersgrupper. En kan også bestille penner, sjøvettbuffer og instruktørvester.

Sjøfartsdirektoratet har også nylig publisert et gratis spill for iPad og iPhone som kan brukes i sjøvettopplæringen. Det heter «Sjøvettspillet» og er tilgjengelig som gratis nedlasting på Appstore.

Er du med i en et lag eller organisasjon som kunne tenke seg å drive sjøvettopplæring?

Søknadsskjema for 2018 finner du på Sjøfartsidrektoratets nettsider. 

Her finner du også tilskuddsordningens retningslinjer og vilkår for å søke.

Søknadsfristen er 1.november 2017.