Siden 1. juni 2016 har Sjøfartsdirektoratet utstedt fritidsskippersertifikatet (D5L/A) i plastkortformat til alle førstegangssøkere. Grunnet stort trykk på sertifikater har det ikke vært mulig for de som allerede er innehavere av et fritidsskippersertifikat å søke om plastkort.

Fra 1. januar 2017 vil det nå være mulig å konvertere et eksisterende fritidsskippersertifikat/fritidsbåtskippersertifikat fra papir til plastkort. For å kunne gjøre dette er kravet at søker har et slikt sertifikat fra før. Det vil ikke kreves ny dokumentasjon på fartstid eller helse, sier Signe Meling som er fagansvarlig for fritidsskippersertifikat i Sjøfartsdirektoratet.

Eksempler på papirutgaven og plastutgaven av fritidsskippersertifikatet
Eksempler på papirutgaven og plastutgaven av fritidsskippersertifikatet

Hvordan søke

Gå til denne siden og velg - Søke personlig maritime sertifikat. Når en kommer inn i det elektroniske skjemaet så må en trykke på valget som heter «duplikat» og deretter «konvertere fra papir til plastkort».

Viktig å huske på før en søker om duplikat

Før du søker om duplikat så er det viktig å lese informasjonen som ligger på nettsiden. Dette gjelder blant annet betaling og innsending av signatur. Dette er viktig for å unngå forsinkelser i utstedelsen av nytt sertifikat.

Les mer om fritidsskippersertifikat og pris på søknad om duplikat.