VERDENSARVFJORDENE: Sjøfartsdirektoratets oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) går ut på å stille krav til nullutslipp for turistskip og ferger fra 2026, og samtidig legge til rette for videre turistvirksomhet.

Verdensarvfjordene omfatter Geirangerfjord-området og Nærøyfjord-området. Begge er viktige og populære mål for blant andre cruisenæringen.

Referansegruppens viktige rolle

Sjøfartsdirektoratet samlet referansegruppen denne onsdagen for å tilby en møteplass og for å gi en statusoppdatering på fremgangen i arbeidet. Ikke minst for å høre de forskjellige berørte partenes innspill og refleksjoner.

Henrikke Roald, prosjektleder og underdirektør ved Avdeling for regelverk og avtaler i Sjøfartsdirektoratet, ledet møtet onsdag.

– Referansegruppen er viktig for oss i vårt arbeid for at vi skal få innspill fra både næring og lokale myndigheter. De berørte partene er invitert til å si sin mening, dette er verdifullt for Sjøfartsdirektoratets arbeid, sier prosjektlederen.

Arkivfoto: Prosjektleder og underdirektør Henrikke Roald ved Sjøfartsdirektoratets avd. for regelverk og avtaler. Her sammen med avdelingsdirektør Linda Bruås.

Viktig med avklaringer

Referansegruppen består av både representanter for de store aktørene innen cruiseturisme, destinasjonsturisme, samt lokale myndigheter som havnevesen, kommuner og fylkeskommuner tilknyttet verdensarvfjordene.

Flere ga i sine innlegg uttrykk for at det er vilje og engasjement for grønnere skipsfart både blant rederiene, destinasjonene og de lokale myndighetene. De ønsker imidlertid å få konkrete avklaringer på hva som kreves, hvordan begrepet «nullutslipp» skal defineres og om det vil åpnes for overgangsordninger/unntak.

– Vi tar med oss dette i det videre arbeidet. Det har vært spennende å høre om brytningene mellom de ulike interessene her i referansegruppen, og veldig interessant å høre de forskjellige refleksjonene i innleggene fra de berørte partene, sier Roald.

Veien videre

Sjøfartsdirektoratets forslag til høringsdokumenter og forskriftstekst skal være ferdig utarbeidet og levert til KLD innen utgangen av året, med frist 31. desember 2022. De berørte partene i referansegruppen kan komme med sine skriftlige innspill innen 1. september.

Analysebyrået Menon Economics utreder de samfunnsøkonomiske konsekvensene av nullutslipp i verdensarvfjordene. Denne rapporten skal være klar innen 15. oktober.

 

LES OGSÅ: Nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026 - Sjøfartsdirektoratet