Maritime fremtidsutsikter på Haugesundkonferansen

  • Publisert: 31.01.2017

7. og 8. februar arrangeres den årlige maritime Haugesundkonferansen. Sjøfartsdirektør Olav Akselsen skal holde innlegg og vil synliggjøre at fremtiden allerede er her.

Bildet viser sjøfartsdirektør Olav Akselsen under Haugesundkonferansen 2015.
Sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Fra Haugesundkonferansen 2015.
FOTO: Bjarte Amble/Sjøfartsdirektoratet

En mulighet og en utfordring for næringen

Under foredragstittelen «Norsk flagg – et mulighetsbilde» vil sjøfartsdirektøren si litt om de mulighetene og utfordringene som nå møter både direktorat og maritim næring.

-Vi ser at den teknologiske utviklingen, særlig innen utvikling av miljøvennlige løsninger, går stadig raskere. Dette er både en mulighet og utfordring for næring og Sjøfartsdirektoratet. Men det er mest positivt, og vi ser at de maritime aktørene i større grad enn før ser på direktoratet som en aktør det er viktig å trekke tidlig inn i arbeidet, sier Olav Akselsen.

Foruten innlegget til Akselsen vil Sjøfartsdirektoratet også være tilstede under konferansen med stand og informasjon. I tillegg er direktoratet representert i programkomité og styret for Haugesundkonferansen.

Konferansen ble arrangert første gang i 1993. Den tar opp aktuelle tema i den maritime politikken, herunder rammevilkår for rederier og sjøfolk, havner og kystforvaltning, samferdselspolitikk, rekruttering og utdanning, miljøspørsmål, teknologiutvikling samt sjøsikkerhet og beredskap.

 Les mer om program og påmelding til Haugesundkonferansen

Til toppen