Til Sjøfartsdirektoratet sier Øystein Beisland, president i Ugland rederi, at de nå er svært lettet.

–  For alle parter var det godt å få løst denne saken, og vi er glade for at alle er i god behold, sier Beisland.

Etter 35 dager i fangenskap ble de ni besetningsmedlemmene fra MV Bonita løslatt denne helgen. Alle har blitt undersøkt av lege og har fått lov til å fly hjem til sine familier. Der vil de også få videre oppfølging fra rederiet. 

– Dette var en god nyhet å få. Det har vært en krevende situasjon for dem, og det er derfor gledelig at alle er kommet fra hendelsen uten fysiske skader. Nå er det viktig at de får god oppfølging viderere, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Nyheten om frigivelsen ble først publisert på rederiet Ugland sine nettsider