Høringsfristen for forslaget om skjerpede utslippsregler for kloakk fra skip i norske farvann gikk ut 22. januar 2020.

Sjøfartsdirektoratet har fått mange høringsinnspill, og vi arbeider nå med å gå gjennom disse. Vi informerer med dette om at nytt regelverk ikke vil tre i kraft 1. mars 2020, som først planlagt da det er behov for mer utredning og avklaringer.

Bakgrunn: Skal skjerpa reglane for kloakkutslepp langs kysten