Dette er den foreløpig konklusjonen til sjefingeniør Svein Erik Enge i Sjøfartsdirektoratet. Han er koordinator for prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Kystvakten.

I Bergen ble en drone med måleinstrumenter styrt fra broen på kystvaktskipet KV Tor. I løpet av en ukes tid i begynnelsen av juni manøvrerte de dronen inn i eksosutslippet fra flere skip i området, og fikk straks detaljer om svovelinnholdet opp på en dataskjerm om bord. Den høyeste konsentrasjonen ble målt på det portugisiske cruiseskipet Astoria da det var på veg inn til havna i Bergen.

Følger skipet

Dronen skal aldri være nærmere fartøyet enn 50 meter og følges alltid av en mob-båt et stykke bak skipet.

Dersom målingene via dronen viser at eksosen, og dermed drivstoffet, har et svovelinnhold mer enn de lovlige 0,1 prosent, vil Kystvakten varsle en av Sjøfartsdirektoratets inspektører på land. Inspektøren vil gå om bord og foreta tilsyn neste gang skipet legger til land.

Svein Erik Enge var særlig spent på om det lot seg gjøre å få styrt dronen dit eksosen fra skipet, men alt gikk etter planen:

– Jeg er svært fornøyd med hvordan dronen har fungert til denne oppgaven, sier Enge.

Sjøfartsdirektoratet håper at denne nye måten å avsløre ulovlig svovelinnhold på, også vil virke forebyggende.

Kan brukes til mye

Dronen som ble benyttet til testmålingene eies av Kystvakten, mens sensoren leies av Sjøfartsdirektoratet for å foreta et visst antall målinger. 

Kystvakten og Kystverket kommer i år til å kjøpe inn fem nye droner, som skal plasseres om bord i fem forskjellige kystvaktfartøy. Forskjellige typer sensorer kan enkelt hektes av og på dronen, alt etter hvilket oppdrag de skal utføre: 

Sjøfartsdirektoratet jakter på svovelsyndere, mens Kystverket har behov for kamera som kan måle utbredelse og tykkelse på oljeutslipp til sjøs. Statens Strålevern er også med i et prøveprosjekt med tanke på å kunne måle eventuell stråling fra atomdrevne skip eller skip som frakter radioaktivt avfall.