Fungerende avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk Håvard Gåseidnes.
Fungerende avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk Håvard Gåseidnes. Foto: Grethe Nygaard

- Vi ønsker at de som trenger sertifikater får disse så raskt som mulig. Når vi nå har fått lengre behandlingstid enn ønsket, mener vi det er viktig å informere om det, i tillegg til de tiltak vi gjør for å forbedre situasjon på kort og lengre sikt, sier fungerende avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk, Håvard Gåseidnes.

Økt kapasitet

Et viktig tiltak er å øke kapasiteten på saksbehandling nå når på gangen er stor. Derfor har direktoratet flyttet ressurser midlertidig internt for å avhjelpe situasjonen. Eksterne ressurser vil også bli hentet inn ved behov.

Tydelig informasjon om behandlingstid

På nettsidene der man søker om sertifikat, vil en nå oppdatere ukentlig saksbehandlingstid på de enkelte sertifikattypene og helt konkret hvilke søknader som behandles nå.

Dette løses ved å vise til at “nå behandles søknader for denne sertifikattypen som kom inn til direktoratet i uke XX”.

Dette var noe direktoratet fikk god erfaring med, og som kundene opplevde som positivt, da en jobbet med innreiseordningen knyttet opp mot korona-restriksjonene.

Digital løsning på vei

Så er også den nye løsningen for utstedelse av personlige sertifikater i sluttfasen.

Denne vil gi en sterkt redusert behandlingstid for de sertifikatsøknader der nødvendig dokumentasjon på eks fartstid, kurs m.m er rapportert inn elektronisk av rederiene.

Prioritering av enkeltsøknader

Med erfaring fra tilsvarende problemstillinger har direktoratet forståelse for at det kan oppstå situasjoner der det er ønskelig å be om mulighet til å bli prioritert.

Også i forbindelse med personlige sertifikater vil dette kunne vurderes under følgende vilkår:

  • Søknad om prioritering av søknad må komme fra rederiet. Spørsmål om prioritering fra enkeltpersoner kan dessverre ikke vurderes.
  • Rederiet må i sitt ønske om prioritering gi en kortfattet begrunnelse for ønske om prioritering. Kritikalitet vil være et viktig kriterie.
  • Spørsmål om prioritering er ikke et enkeltvedtak og kan ikke ankes.