– Når alle posisjoneringssignalene fra GPS forsvinner samtidig, skjønner du at det dreier seg om ytre påvirkninger og ikke tilfeldigheter, forteller kapteinen om bord på lasteskipet.

Sjøfartsdirektoratet ble varslet om hendelsen på senhøsten 2022. Som følge av den fortsatt uavklarte situasjonen i Ukraina, forblir kaptein og fartøy anonyme i saken.

Problemer med GPS

Om bord på det norske lasteskipet har kapteinen frivakt, og befinner seg på lugaren. Han blir oppringt av 2. styrmann, som forteller at alt har gått i svart.

– Det var flere båter i området, store bulkskip blant annet, og samtlige hadde problemer med GPS, radar og ECDIS. Arbeidskanalen på sambandet har normalt engelsk som arbeidsspråk, men det gikk raskt over på dansk, forteller kapteinen.

Når Sjøfartsdirektoratet blir informert om en slik hendelse, starter varslingen av andre fartøy i området. Alle rederier skal ha en plan for at posisjoneringssignalene kan forsvinne, og at mannskapet kan måtte håndtere sikker navigering uten elektroniske hjelpemidler.

– I tillegg må kaptein og mannskap være oppmerksomme på «spoofing», altså falske posisjoneringssignaler. De kan være vanskelige å oppdage, forteller Thomas A. Bergh, underdirektør på avdelingen for inspeksjon, revisjon og beredskap.

En drøy halvtime etter at signalene forsvant var de tilbake igjen om bord i lasteskipet og de andre fartøyene i området. Men det var ikke tvil om at mannskapet kjente at krigen mellom Ukraina og Russland kom litt for tett på.

– Ja, det ble for nært, rett og slett, forteller han.

Viktig å vedlikeholde kompetansen

Samtidig fikk mannskapet på elleve en viktig påminnelse om å alltid vedlikeholde kompetansen en trenger for å kunne seile uten kartmaskin og andre elektroniske navigasjonshjelpemidler.

– Man lener seg fort på de hjelpemidlene en har tilgjengelig. Totalen med krigsskip, jagerfly og signaler som går i svart, er ikke en hendelse vi trenger for å få bekreftet at vi kan seile på gamlemåten, sier kapteinen.

Og teknologien som brukes for å påvirke GPS-signaler er dessverre lett å få tak i.

– GPS-jamming og «spoofing» er en generell fare som rederier må ta høyde for i sitt sikkerhetsstyringssystem, legger Bergh til.

Etter hendelsen hadde mannskapet en «debrief» og en god prat seg imellom. Det ble klart at ingen følte seg preget av hendelsen, eller kjente på frykt av noe slag.

– Men med den tilspissede situasjonen som råder, og fortsatt pågår, så vi det som viktig å melde fra om denne hendelsen, avslutter kapteinen.

DETTE ER GPS-JAMMING OG «SPOOFING»:

  • Jamming er forstyrrelser eller blokkeringer av radio- og GPS-signaler
  • «Spoofing» er utsending av falske signaler for å lure mottakeren av signalene
  • Statens vegvesen gjennomførte i 2022 en jammetest på Andøya med tydelige restultater. Les mer om resultatene her.