En slik utmerkelse gis som følge av utmerket havnestatskontroll på norskflaggede skip de tre siste kalenderårene.

- At Norge blir ansett som et kvalitetsregister, er vi selvsagt svært godt fornøyd med. God samhandling mellom rederi, anerkjente klasseselskap og direktoratet er årsaken til suksessen, og vi takker alle involverte for denne utmerkelsen, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Les også: Noreg i topp 3 på kvalitetsliste

Når et skip opptas i Qualship 21-programmet vil det, avhengig av skipstype, ha enkelte lettelser med hensyn til omfang og innhold av inspeksjoner utført av den amerikanske kystvakten. Tilbakeholdelsesprosenten for norske skip er under én prosent, og det er også er terskelen for å bli inkludert i Qualship 21-programmet.

I løpet av de tre siste årene har norskflaggede fartøy, som har besøkt amerikanske havner, utmerket seg positivt ved havnestatskontroller.