Krav til sertifikater og kvalifikasjoner for radiooperatør

  • Publisert: 23.11.2016

Sjøfartsdirektoratet ønsker å oppklare usikkerhet omkring hvilke krav som gjelder for sjøfolk som skal betjene radioutstyr om bord på mindre lasteskip.

Sjøfartsdirektoratet har registrert at det er en del usikkerhet rundt de faktiske kravene til sertifikater og kvalifikasjoner for de som skal betjene radioutstyr om bord på mindre lasteskip.

Denne usikkerheten har oppstått etter at forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip trådte i kraft fra 1. januar 2015. Sjøfartsdirektoratet ser derfor at det er et behov for å orientere om hva som gjelder av regelverk for disse skipene.

Krav til bygging og tilsyn, kvalifikasjoner for personell, samt radioutrustning er regulert i ulike forskrifter.

Oversikt over forskriftene og hva de regulerer:

I forskrift om radiokommunikasjonsutstyr for norske skip og flyttbare innretninger kommer det klart frem at også mindre lasteskip skal ha radiokommunikasjonsutstyr ombord som opererer i GMDSS systemet. Dette gjelder også for slike skip som bare er godkjent for å operere i fartsområde 1 og 2. For disse er det krav om at de skal ha utstyr som kan sende og motta DSC (Digital Selective Calling) på frekvensen 156,525 MHz (kanal 70), som er en frekvens i GMDSS systemet.

I § 46 i forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk er det helt klart at radiooperatør som skal benytte GMDSS- systemet må inneha Restricted Operator's Certificate (ROC) om fartøyet opererer innenfor radiodekningsområdet A1. Opererer fartøyet i radiodekningsområdet A2, A3 eller A4 må radiooperatør inneha General Operator's Certificate (GOC).

Godkjente kontrollforetak og godkjente radiokontrollforetak må forholde seg til det regelverk som gjelder pr. dato.

Til toppen