Mange eldre fiskefartøy har blitt kontrollert av godkjente foretak i høst. Noen står klare med gyldig fartøyinstruks, mens andre fortsatt er i prosess med kontrollen i disse dager og utover på nyåret. Kravet til fartøyinstruks for disse gjelder fra og med 1. januar 2019.

Tips og råd

I forbindelse med kontroll av disse fartøyene har det dukket opp mange spørsmål blant annet knyttet til tekniske krav, eldre regelverk, fartsområder, lengdegrenser og lignende. På yrkesfisker.no har vi publisert flere informasjonssaker med følgende tema:

Fartøyinstruks

Kravet til fartøyinstruks gjelder fra 1. januar for følgende fartøy:

  • Fiskefartøy fra 8 til 10,67 meter, bygget før 1. januar 1992 og som skal operere i fartsområde kystfiske
  • Fiskefartøy i samme størrelse som er bygget i perioden 1. januar 1983 til 31. desember 1991 som skal operere i fartsområde fjordfiske.

Kravet til stabilitetsberegninger gjelder ikke for alle fartøy som skal operere i fartsområde fjordfiske, se her for mer informasjon om frist for krav til stabilitetsberegninger.