Som et viktig ledd i å levere gode digitale tjenester til næringen og privatpersoner, skal vi nå å effektivisere tinglysingsprosessen ved å utvikle og tilby nye tjenester relatert til digitale innsendinger av skjøter og heftelser, elektronisk tinglysing, bruk av elektroniske signaturer og betaling på nett, sier John Malvin Økland, avdelingsdirektør Avdeling for Administrasjon.

Nasjonale felleskomponenter som Altinn, ID porten, Kontakt & Reservasjonsregister og Digital postkasse vil der det er hensiktsmessig kunne ta i bruk i løsningen og det vil kunne gi gode samfunnsmessige effekter.

Heldigitalt

Når denne tjenesten blir satt i produksjon i løpet av 2020, vil eierskifter og pantsettelse av fartøy kunne skje heldigitalt. Dialogen i tinglysingsprosessen vil bli strømlinjeformet gjennom en ny portal på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.

– For næringen vil e-tinglysing ha stor betydning. Den muliggjør raskere avgjørelser ved kjøp og salg, samt lån og refinansiering. Meglere og advokater kan via portalen klargjøre dokumentene, og selve signeringen skjer via nettet – eller når partene møtes ansikt-til-ansikt, hvis det er mest hensiktsmessig, sier Monika Borge, avdelingsdirektør Skipsregistrene.

Midler fra DIFI

Kontraktssummen for den inngåtte avtalen (målprisen) er på 21 193 392 NOK med planlagt sluttleveranse i april 2020. Sjøfartsdirektoratet har fått midler til prosjektet fra DIFI sin medfinansieringsordning på totalt 7,6 millioner kroner.

 

For ytterligere informasjon om prosjektet, kan følgende kontaktes:

Monika Borge (Prosjekteier): 52 74 58 55 / 93 23 28 16

Bjørn Tore Fasmer (Produkteier): 52 74 58 65 / 48 95 60 68

Berner Koldal (Prosjektleder): 52 74 52 76 / 90 11 08 74