Det grønne skiftet har vært et tema i skipsfarten i flere år, men i senere tid har målet om å gjøre skipsfarten mer miljøvennlig fått økt fokus. Den svenske miljøaktivisten Greta Thunbergs navn ble nevnt flere ganger da Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS) inviterte til internasjonal konferanse om bærekraft og autonomi 3. juni. Selv om det jobbes med mange prosjekter for å få ned utslippene, både i Norge og utlandet, var flere av foredragsholderne preget av utålmodighet.  

- Bransjen burde vært mer preget av hastverk enn det den er. Vi burde ikke ha som mål å kutte utslippene med 50 prosent innen 2050, det bør vi gjøre mye raskere, og heller ha mål om nullutslipp i 2050, sa Antoon Van Coillie, som driver det belgiske nærfraktrederiet Blue Lines Logistics. Han var ikke alene om å ønske store endringer velkommen.

- Jeg tror vi må bli mer radikale. Teknologien som fins i dag er ikke nyvinnende nok, og målene som er satt er heller ikke radikale nok, sa Jacob Terling i Europakommisjonen. Han åpnet for nytekning og løftet fram digital teknologi som en viktig ingrediens for å lykkes med omstillingen som må til for å redusere utslippene fra skipsfarten tilstrekkelig.

- Autonomi er ikke et mål i seg selv, men det er et verktøy som kan hjelpe oss til noe større og viktigere, la han til.  

 

Foroverlente

Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad deltok i en paneldebatt om autonomi og regelverk viste til at mye har skjedd siden første gangen han snakket om autonomi på en sjøfartskonferanse.

- Den gangen sa vi at Sjøfartsdirektoratet som sjøfartsadministrasjon ville bidra med en foroverlent holdning til utviklingen av autonome løsninger. Det har vi holdt, og nå er vi klare for å sertifisere Yara Birkeland for den første driftsfasen, sa han.