En fersk undersøkelse viser at språket på Sjøfartsdirektoratets nettsider er lett å forstå for de fleste. Det er likevel fortsatt ting å jobbe med for direktoratets klarspråksgruppe.

Sjøfartsdirektoratet har de senere årene hatt mye fokus på klarspråk, særlig i tekster som blir publisert på nettsidene. I forbindelse med at de nye nettsidene ble lansert i 2016, ønsket direktoratets klarspråksgruppe å undersøke hvordan brukerne opplever språket på nettsidene.

Jevnt over viser undersøkelsene at språket ikke er så verst. Hele 65 prosent oppgir at de synes det er lett eller svært lett å forstå språket på nettsidene. Av de som svarer at språket er vanskelig å forstå, oppgir flertallet at mange regelverkshenvisninger er årsaken. Noen peker også på komplisert språk, særlig ved bruk av forkortelser.

– Alt i alt er resultatet bra, men vi ønsker alltid å bli bedre og har fått nyttige tilbakemeldinger som vi vil ta med oss i det videre klarspråksarbeidet, sier Merete Løberg i klarspråksgruppen i Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet søkte og fikk tildelt midler fra Direktoratet for forvaltning og IKT til å foreta undersøkelsen, og inngikk et samarbeid med Epinion Norge AS som utførte arbeidet i løpet av våren 2017. Prosjektet har bestått av to deler: en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse med et utvalg av direktoratets brukere, og kvalitative brukertester med et utvalg brukere bestående av rederiansatte og sjøfolk.

                Flere detaljer om prosjektet og undersøkelsene kan du finne her.