Klart språk på Sjøfartsdirektoratets nettsider

  • Publisert: 13.06.2017 av: Kari Stautland

En fersk undersøkelse viser at språket på Sjøfartsdirektoratets nettsider er lett å forstå for de fleste. Det er likevel fortsatt ting å jobbe med for direktoratets klarspråksgruppe.

Bilde av de fire medlemmene i Klarspråkgruppen, Nina Hanssen Åse, Merete Løberg, Elisabeth Hynne og Kari Stautland. De står på en kai med skip i bakgrunnen.
Sjøfartsdirektoratets klarspråksgruppe: Fv.: Nina Hanssen Åse, Merete Løberg, Elisabeth Hynne og Kari Stautland.
FOTO: Helga Maria Sulen Sund/Sjøfartsdirektoratet

En fersk undersøkelse viser at språket på Sjøfartsdirektoratets nettsider er lett å forstå for de fleste. Det er likevel fortsatt ting å jobbe med for direktoratets klarspråksgruppe.

Sjøfartsdirektoratet har de senere årene hatt mye fokus på klarspråk, særlig i tekster som blir publisert på nettsidene. I forbindelse med at de nye nettsidene ble lansert i 2016, ønsket direktoratets klarspråksgruppe å undersøke hvordan brukerne opplever språket på nettsidene.

Jevnt over viser undersøkelsene at språket ikke er så verst. Hele 65 prosent oppgir at de synes det er lett eller svært lett å forstå språket på nettsidene. Av de som svarer at språket er vanskelig å forstå, oppgir flertallet at mange regelverkshenvisninger er årsaken. Noen peker også på komplisert språk, særlig ved bruk av forkortelser.

– Alt i alt er resultatet bra, men vi ønsker alltid å bli bedre og har fått nyttige tilbakemeldinger som vi vil ta med oss i det videre klarspråksarbeidet, sier Merete Løberg i klarspråksgruppen i Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet søkte og fikk tildelt midler fra Direktoratet for forvaltning og IKT til å foreta undersøkelsen, og inngikk et samarbeid med Epinion Norge AS som utførte arbeidet i løpet av våren 2017. Prosjektet har bestått av to deler: en kvantitativ spørreskjemaundersøkelse med et utvalg av direktoratets brukere, og kvalitative brukertester med et utvalg brukere bestående av rederiansatte og sjøfolk.

                Flere detaljer om prosjektet og undersøkelsene kan du finne her.

Til toppen