I forbindelse med lovpålagte sertifikatrevisjoner skal det gjennomføres bunninspeksjon på fartøyene. Tidligere har det vært dykkere som har foretatt bunntilsyn når fartøyet er i vann, for så å levere nødvendige foto eller videodokumentasjonen til Sjøfartsdirektoratets inspektører på stedet. I senere tid har det blitt stadig vanligere at at ROV’er benyttes til formålet. De er likestilte med dykker, men det er ikke alt en ROV’er kan gjøre, så i noen tilfeller er det nødvendig med besiktigelse av dykker i ettertid.

Klasseselskapene, som fører tilsyn på klassede fartøy, har et eget regelverk for dette, som blant annet krever at selskapene som blir brukt skal være sertifiserte. Nå følger Sjøfartsdirektoratet opp med tilsvarende krav, noe som vil bidra til at klassede og uklassede fartøy i den norske flåten blir behandlet likt.

 

 

Krever kompetanse

– Rov’er er svært nyttige på slike jobber, men det er viktige at de som utfører oppdraget har nødvendig kompetanse. Det er mange dyktige og seriøse aktører i bransjen, men vi har også opplevd at inspektørene våre har måttet snu med uforrettet sak fordi materialet de har fått fra bunnbesiktigelsen ikke har vært god nok, opplyser Thomas Angell Bergh. Han leder Sjøfartsdirektoratets underavdeling for inspeksjon, revisjon og beredskap, og opplyser at kravene, i tillegg til sertifisering, blant annet sier noe om hva som skal tas bilder av og hvordan oppmåling skal foregå.

– De fleste dykkerfirmaene som leverer slike tjenester er allerede godkjente for dette gjennom klasseselskapene, legger Angell Bergh til.

 

Ønsker kravene velkomne

Vuvi AS (Vest Undervannsinspeksjon) er erfarne i bransjen, og har tilbudt bunnbesiktigelser med ROV siden 2013, både for inspeksjoner av klasseselskap og Sjøfartsdirektoratet. De ønsker kravene velkomne.

– Det er bare bra at det stilles flere krav, vi ønsker ikke at useriøse aktører skal ødelegge ROV’enes omdømme, sier Frode Rødølen, som er daglig leder i selskapet.

Rundskrivet med kravene finner du her. 

 

UNDERVANNSFOTO: Slik kan bilder fra en bunninnspeksjon gjort med ROV se ut.

FOTO: VUVI AS

 

OVERSIKT: I etterkant kan bildematerialet gjennomgås. FOTO: VUVI AS

I