Undersøkelsen i 2012 tok for seg alt fra bruk og deltakelse, kostnader og verdiskaping, til holdninger til miljø, klima, lover, regler og sjøsikkerhet.


-Å forstå norsk båtliv er viktig for av alle som er avhengig av gode data om fritidsbåtliv. Dette kan være det offentlige, redningstjeneste, organisasjoner som tilrettelegger for båtfolk, samt næringsliv, sier generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund, Endre Solvang. KNBF er initiativtaker til undersøkelsen og har skaffet seg sponsorer fra det offentlige, båtbransjen og organisasjoner i båtlivet for å få gjennomføre en ny undersøkelse.

Vil avdekke endringer


Det vil være viktig å videreføre spørsmål fra 2012 for å kunne se på endringer i fritidsbåtbruken. I tillegg vil vi vurdere å belyse nye tema som er aktuelle i tiden, sier Endre Solvang.
Omlag 4600 intervjuer ble gjennomført på landsbasis i forrige undersøkelse og dannet grunnlaget for både nasjonale og regionale rapporter. Det planlegges en undersøkelse om er minst like omfangsrik i år. Det planlegges at resultatene skal offentliggjøres under Sjøfartsdirektoratets Fritidsbåtkonferanse, våren 2018.

Initiativtaker til undersøkelsen er Kongelig Norsk Båtforbund. Prosjektorganisasjon for gjennomførelse av undersøkelsen består av representanter fra KNBF, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Telenor Kystradio.

Undersøkelsen er sponset av Nærings- og handelsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Telenor kystradio, Redningsselskapet, Båtens Verden, Norges Seilforbund, Norsk Test, Norboat og KNBF.

Prosjektgruppa for gjennomførelse av undersøkelsen: Helga Maria Sund fra Sjøfartsdirektoratet, Thor Messel fra Kystverket, Endre Solvang fra KNBF og Geir Vareberg fra Telenor kystradio