Kjørte inspeksjonskampanje i USA

  • Publisert: 28.12.2017 av: Kari Stautland

Sjøfartsdirektoratet gjennomfører uanmeldt tilsyn på norskregistrerte fartøy, som er delegert til klasseselskap, og arrangerer årlig to til tre kampanjer i utlandet. I 2017 har det blitt gjennomført to kampanjer som dette, der totalt 22 skip har blitt inspisert.

A uniformed surveyor (Kjell Jakobsen) is talking to the chief engineer on board a ship.
På tilsyn: Kjell Jakobsen i samtale med maskinsjefen på et av skipene de inspiserte.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Inspeksjonene skal avdekke om fartøyene blir fulgt opp av klassen i tråd med klasseavtalen og myndighetenes intensjoner.

I høst var Kjell Jakobsen og Kurt Karlsen regionkontorene i Svolvær og Ålesund på NIS/NOR tilsyn i Houston, Texas. Da var skipstrafikken i ferd med å normalisere seg etter uværet Harvey, som herjet området noen uker i forveien.

– Vår erfaring var at det er en generell god standard på fartøyene som ble inspisert, og mange tilbakemeldinger fra fartøyene var at de aldri hadde hatt inspeksjon fra flaggstaten og at de syntes dette var veldig bra. Som regel er det klassen de ser og ikke oss fra Sjøfartsdirektoratet. Det er viktig for oss som myndighet at vi er synlig på NIS/NOR inspeksjoner rundt omkring i verden, sier Jakobsen. De to inspektørene gjorde tilsyn på 11 fartøy mens de var i Houston.

Krevende å nå fartøyene

– Det er tidkrevende å få tilgang og å skaffe eskorte fra gate til fartøy, så vi er fornøyde med antallet inspeksjoner vi rakk over, sier Jakobsen. Han forteller at de var i møte med US Coast Gard første arbeidsdagen der nede, for å få til et samarbeid slik at det kunne bli enklere å få tilgang til fartøyene som anløper området.

– Det var ikke mulig å få tilgang til seilingslister og lignende, men vi fikk et kontaktnummer som vi kunne ringe for å få vite hvem som var agent for aktuelle skip. Vi måtte beregne 24 timer fra vi fikk kontakt med agent til vi kunne gå om bord, og agenten måtte føre oss på en liste i aktuell gate, og vi måtte ha en godkjent eskorte fra gate til skipene. Dette var veldig tidkrevende, spesielt i begynnelsen men gikk bedre etter hvert som vi ble kjent med systemet der borte, sier inspektøren.

 

Til toppen