For kundene våre vil dette blant annet bety at Skype eller andre digitale kommunikasjonskanaler vil være den foretrukne møteformen i tiden fremover. Vi begrenser også reisevirksomhet i utlandet til kun å gjelde strengt nødvendig tilsynsaktivitet.

Les også: Her finner du alle saker om koronaviruset og skipsfart

Innenlands vil vi også begrense tjenestereiser som innebærer bruk av offentlig transport. Tilsynsaktivitet skal i utgangspunktet ikke bli berørt av dette, og det er iverksatt egne tiltak for å sikre at inspektørenes sikkerhet er ivaretatt.

Situasjonen Norge nå befinner seg i, er foreløpig uoversiktlig og vi kommer til å gjennomføre daglige statusmøter morgen og ettermiddag for å ha kontroll på situasjonen både for ansatte og for våre kunder. I tillegg har vi beredskapstelefonen som også ut over vanlig arbeidstid vil kunne hjelpe sjøfolk, rederier og fartøy med operasjonelle utfordringer.

Oppdaterer fortløpende

Skulle det komme situasjoner som medfører at flere av våre ansatte blir satt i karantene eller midlertidig må ha hjemmekontor, kan dette medføre redusert tilgjengelighet. Vi vil holde våre kunder orientert fortløpende og vi presiserer at målet er å ha så normal drift som mulig.

– Vi håper og tror at tiltakene som nå er satt i verk vil gjøre oss mindre sårbare slik at vi vil kunne levere tjenestene våre, i første rekke knyttet opp mot sikkerhet og andre lovpålagte oppgaver. Vi  vet at situasjonen kan endre seg i både positiv og negativ retning og vi vil gå ut med ny informasjon så snart det er nødvendig. Følg derfor med på vår nettside for oppdatert informasjon, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.