IT-UTVIKLER SØKES: Filmen er regissert og produsert av Sjøfartsdirektoratet, og målet er å synliggjøre direktoratet som en attraktiv arbeidsplass generelt, og i denne omgang vise fram det fremoverlente og dyktige IT-miljø spesielt – dog i et noe retropreget format.

Virkeligheten er at det i Sjøfartsdirektoratet satses betydelig på digitalisering og banebrytende nye løsninger. 60-70 ansatte og konsulenter arbeider til enhver tid med å utvikle nye digitale tjenester.

«Utvikling» er nøkkelordet, både for stillingen som skal fylles og for filmen. Se den her:

- Godt omdømme er viktig for jobbsøkere

Underdirektør Sverre Rossebø ved avdeling for IT, arkiv og servicekontor trekker fram at direktoratet har flere spennende digitaliseringsprosjekter gående, og er langt framme når det gjelder IT-utvikling.

– Det er ingen hemmelighet at det er kamp om de beste IT-hodene, og vi vil fremme våre fortrinn som arbeidsplass. Vi har et svært godt omdømme, noe forskning viser at er sentralt for de som søker jobb. Vi jobber innen maritim sektor som er i en rivende utvikling, i tillegg er bruk av ny, skybasert arkitektur noe som gjør at teknologene synes det er attraktivt å være i våre prosjekter, sier Rossebø.

Søknadsfristen for stillingen som IT-utvikler i direktoratet går ut onsdag 31. august.