Sjøfartsdirektoratet har i 2017 sikkerhetsstyring som fokusområde. Dette vil bli videreført til 2018 med spesielt fokus på operasjonell sikkerhet på mindre fartøy. På miniseminaret vil Sjøfartsdirektoratet gi informasjon om hva våre forventninger er til slike system for mindre skip. I tillegg vil SalMar dele deres erfaringer rundt sikkerhetsstyring og Sintef vil holde et foredrag om status og utfordringer for risikostyring i havbruksoperasjoner.

Sjøfartsdirektoratet vil også informere om kommende kvalifikasjonskrav for fører av mindre lasteskip. Dette er et viktig sikkerhetstiltak som sikrer at besetningen om bord på arbeidsbåter har tilfredsstillende kompetanse.

Mer informasjon finner du her