Planleggingen av Sjøsikkerhetskonferansen 25. og 26. september i Haugesund er godt i gang, men vi tar selvsagt imot gode forslag og idér til både tema og foredrag.

- Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne på konferansen hvert år. Mange er engasjert i sikkerhetsarbeid og sitter derfor på gode innspill som vi bør notere oss, sier Kristin Davidsen, koordinator for konferansen i Sjøfartsdirektoratet.

Helse, miljø og sikkerhet

Temaene må være relatert til helse, miljø eller sikkerhet innen sjøfartsnæringen. Kom gjerne med konkrete forslag på fordragsholdere – det kan gjerne være innsender selv eller andre.

Ettersom planlegging allerede er i godt i gang er det ønskelig med en rask tilbakemelding. Send en e-post til konferanse@sdir.no.