Formålet med kampanjen er å kontrollere at antallet personer som arbeider om bord i et skip, er i samsvar med bestemmelsene i STCW-konvensjonen, og at de har de nødvendige sertifikatene. Mannskapets helseattester, vaktplaner og hviletider må også oppfylle kravene i STCW-regelverket.

– Årlige kampanjer som dette er viktige for å sette spesielt fokus på de sikkerhetsmessige forholdene om bord. Våre havnestatskontrollører skal selvsagt følge opp alle tilsyn i kampanjeperioden, og dersom det avdekkes at skip og mannskap ikke følger STCW-regelverket vil det bli påpekt, sier underdirektør Thomas A. Bergh på underavdeling inspeksjon, revisjon og beredskap i Sjøfartsdirektoratet.

Kampanjen varer fra 1. september til 30. november 2022. Hensikten er å gjøre redere, operatører og mannskap bevisst på hvilke krav STCW-regelverket stiller. Inspeksjonene vil bli gjennomført i forbindelse med vanlige havnestatskontroller. Et skip vil ikke få utført mer enn én inspeksjon av denne typen i løpet kampanjeperioden.