– Dette er det tredje innspillsmøtet vi har hatt til nå, og så har vi tre til som er planlagt. Vi får mye viktig informasjon på disse møtene, og vi ser ikke bort fra at det blir flere, sier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Hannah Sumeja Atic (H).

Kartlegger

Målet med innspillsmøtene er å kartlegge mulighetene og utfordringene som næringen står overfor, og sikre et oppdatert og bredt kunnskapsgrunnlag. Departementet vil gjennom møtene søke å samle innspill fra næringsliv-, forskningsmiljøer og andre relevante aktører til områder, tiltak og virkemidler som bør inngå i en gjennomgang av den maritime politikken.

– Jeg merker meg at næringen her er opptatt av kompetanse og forutsigbare rammevilkår. Selv om vi er kjent med mye av dette fra før er det viktig at vi får bekreftet at vi er på riktig vei med den maritime politikken. Det finns selvsagt forbedringsområder, sier Atic.

Mange innspill

Regjeringen har påbegynt arbeidet med en melding til Stortinget om den maritime politikken. Stortingsmeldingen skal gi en helhetlig gjennomgang av den maritime politikken og omtale økonomiske rammevilkår, samt øvrige politikkområder og virkemidler av betydning for en konkurransekraftig maritim sektor. Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad er fornøyd med at innspillsmøtet i Haugesund ble lagt til Sjøfartsdirektoratet.

– Det var interessant å lytte til innspillene statssekretæren fikk. Det å høre hva den maritime næringen er opptatt av, både når det gjelder rammevilkår og nye løsninger,er nyttig også for oss i Sjøfartsdirektoratet, sier Alvestad.

Ifølge statssekretær Atic skal stortingsmeldingen etter planen levers høsten 2020.