IMO har derfor satt opp en ny møteplan som hovedsakelig består av videokonferanser for hovedkomiteene (MSC, MEPC etc.) og korrespondansegrupper for møter av mer teknisk art (ESPH). Den nye planen kan lastes ned her.

I løpet av september vil det bli klart hvordan møtene vil bli gjennomført. Et eget møte for delegasjonslederne til de ulike komiteene vil bli avholdt 16. til 18. september. Deltakelsen er begrenset til delegasjonslederne, i praksis Nærings- og fiskeridepartementet og Sjøfartsdirektoratet.

Hensikten med møtet er blant annet å vedta retningslinjer for hvordan virtuelle møter til fagkomiteene bør gjennomføres samt hvilke deler av det ordinære møtereglementet som skal suspenderes.

Sistnevnte gjelder i stor grad reglement som er aktuelt for fysiske møter. Sjøfartsdirektoratet vil rapportere resultatene fra dette møtet. Dokumenter for møtet kan lastes ned, for de som har tilgang, fra IMODOCS. Møtet har akronymet ALCOM.

Hovedkomitemøtene vil i år bli avholdt i sterkt modifisert form. Formennene for de ulike hovedkomiteene, i samarbeid med IMO-sekretariatet, utarbeider nå prioriteringer over saker som møtene skal behandle ettersom det ikke er mulig å komme over saksmengden som opprinnelig var planlagt.

Direktoratet vil avholde formøter på Teams. Innkalling til formøter og deltakelse i møtene vil bli sendt når vi har fått mer informasjon fra IMO.