Direktoratet informerer derfor om at vi kan anerkjenne kurs som er gjennomført i land som er omfattet av EØS-avtalen, og at det også gjelder kurs som er påkrevet for utstedelse av andre sertifikater. Dette omfatter opplærings-, oppdaterings- og oppgraderingskurs i henhold til STCW-konvensjonen 1978, med endringer, både for offiserer og underordnet personell.

 

Det må kunne dokumenteres at opplæringsinstitusjonen som har utstedt kursbevis er godkjent av administrasjonen i den aktuelle medlemsstaten.