International Maritime Organisation vil sikre varetransporten til sjøs

  • Publisert: 03.04.2020

FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) kommer med klare anbefalinger til sine 174 medlemsland for at skipsfarten, og dermed varestrømmene, skal kunne fortsette mest mulig uhindret gjennom koronakrisen.

Over 80 prosent av vareflyten i verden går med skip. Skipsfarten verden over fortsetter å seile og bidrar til å holde internasjonal handel i gang gjennom koronakrisen, men de mange tiltakene for å håndtere viruset har ført til store endringer for en global næring. Når økonomier over hele verden stenger ned mye aktivitet, får det umiddelbare konsekvenser og det blir vanskelig å gjennomføre mannskapsbytter, havnetilgang for skip begrenses, lossing og lasting blir mer utfordrende – for å nevne noe.

 

Hensikten med IMOs tiltak er å opprettholde de globale verdikjedene slik at varer, som mat, medisin og energi, fortsatt kommer frem. Dette er noen av hovedanbefalingene:

  • Sikre havnetilgang for skip og unngå å sette et helt skip i karantene
  • Sikre at maritimt personell og får status som samfunnskritisk personell, at de kan reise inn og ut av land for å sikre mannskapsbytter overalt i verden
  • Implementere gode smittevernstiltak for å sikre at mannskapsbytter kan utføres
  • Sikre at havnearbeidere og loser kan utføre sitt arbeid i henhold til gode smittevernstiltak

 

«Vi vil arbeide for å sikre leveransen av viktige medisinske forsyninger, kritiske landbruksprodukter og andre varer og tjenester over landegrensene. Vi skal jobbe for å løse hindringer i de globale forsyningskjedene, til beste for innbyggerne», sier IMOs generalsekretær Ki-tack Lim i en pressemelding.

 ­ - Dette er viktige tilrådninger, som vi håper vil bidra til å holde skipsfarten i gang internasjonalt i den krevende situasjonen verden nå opplever. Tilrådningene er også i tråd med tiltakene vi har iverksatt her i Norge, sier Sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

 

Norges Rederiforbund har også publisert en sak om emnet, som du finner her.

Til toppen