Over 80 prosent av vareflyten i verden går med skip. Skipsfarten verden over fortsetter å seile og bidrar til å holde internasjonal handel i gang gjennom koronakrisen, men de mange tiltakene for å håndtere viruset har ført til store endringer for en global næring. Når økonomier over hele verden stenger ned mye aktivitet, får det umiddelbare konsekvenser og det blir vanskelig å gjennomføre mannskapsbytter, havnetilgang for skip begrenses, lossing og lasting blir mer utfordrende – for å nevne noe.

 

Hensikten med IMOs tiltak er å opprettholde de globale verdikjedene slik at varer, som mat, medisin og energi, fortsatt kommer frem. Dette er noen av hovedanbefalingene:

  • Sikre havnetilgang for skip og unngå å sette et helt skip i karantene
  • Sikre at maritimt personell og får status som samfunnskritisk personell, at de kan reise inn og ut av land for å sikre mannskapsbytter overalt i verden
  • Implementere gode smittevernstiltak for å sikre at mannskapsbytter kan utføres
  • Sikre at havnearbeidere og loser kan utføre sitt arbeid i henhold til gode smittevernstiltak

 

«Vi vil arbeide for å sikre leveransen av viktige medisinske forsyninger, kritiske landbruksprodukter og andre varer og tjenester over landegrensene. Vi skal jobbe for å løse hindringer i de globale forsyningskjedene, til beste for innbyggerne», sier IMOs generalsekretær Ki-tack Lim i en pressemelding.

 ­ - Dette er viktige tilrådninger, som vi håper vil bidra til å holde skipsfarten i gang internasjonalt i den krevende situasjonen verden nå opplever. Tilrådningene er også i tråd med tiltakene vi har iverksatt her i Norge, sier Sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

 

Norges Rederiforbund har også publisert en sak om emnet, som du finner her.