Dette gjelder hovedkomiteene LEG 107 (Legal Committee, 107. sesjon) FAL 44 (Facilitation Committee, 44. sesjon), MEPC 75 (Marine Environment Protection Committee 75. sesjon) og MSC 102 (Maritime Safety Committee 102. sesjon).

En rekke arbeidsgrupper og mindre møter er selvsagt også utsatt. Dette innebærer at alle møter som skulle vært avholdt ut mai er utsatt på ubestemt tid.

Det kan bli aktuelt med flere utsettelser.