Det er etablert gode nasjonale retningslinjer for mannskapsskifte som fortsatt vil være gjeldende i Norge, men mange norske rederier erfarer store problemer med gjennomføring av mannskapsskifte i utlandet.

«Mange sjøfolk har måttet stå om bord lengre enn vanlig. Vi er svært glade for at IMO nå har tatt initiativ til å etablere rutiner som kan sikre at mannskap reiser til og fra fartøyet som normalt. Det er viktig at alle kyststater gjennomfører disse for å sikre at transport av gods i verden»  sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Det enkelte rederi må, basert på fartøyets drift og operasjonsområde, selv vurdere i hvilken grad tiltakene som foreslås fra IMO skal gjennomføres.

Relaterte lenker:

IMO-retningslinjer for mannskapsskifte

Rederiforbundet sin sak om samme tema

IMOs temaside om korona

Risikovurdering og beredskap i forbindelse med covid-19-pandemien

Retningslinjer i forbindelse med av- og påmønstring av mannskap i norske havner (oppdatert 7. mai)