Sertifikatet er knyttet til EU-forordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip og innlemmet i norsk lov ved forskrift FOR-2018-12-06-1813 Forskrift om gjenvinning av skip og mobile enheter.

 

Ved håndhevelsen av forskriften, vil NMA følge retningslinjene fra EU, EU Commission Commission Notice (2020 / C349 / 01). Denne er gyldig til 30.06.2021. NMA vil ikke utstede bevis/dokumentasjon for slik forlengelse. Se informasjon på NMAs nettstedet: COVID-19-restriksjoner fører til nye retningslinjer for kontroll av IHM-sertifiserering - Sjøfartsdirektoratet).

 

For skip som opererer utenfor EU/EØS og som på grunn av Covid-19 ikke har vært i stand til å starte eller få fullført kartlegging og sertifisering av IHM, må gjøre sitt ytterste for å få det gjort så snart muligheten byr seg. Kravet er der. EU/EØS-skip som opererer utenfor Europa må ha disse sertifikatene på plass før de anløper havner i EU/EØS-stater.

 

Tredjelandsskip må ha en gyldig samsvarserklæring for IHM fra flaggstaten om bord.