Første møte med sine nye kollegaer i Bergen skjedde via Teams. Det skulle gå ytterligere to måneder før avdelingsdirektør Hvaal Lingaas endelig fikk starte pendlingen til byen mellom de sju fjell og presentere seg på ordentlig.

 – Det er noe med å kunne håndhilse og møtes fysisk. Inntil videre må vi selvsagt avfinne oss med at situasjonen er slik den er, sier hun.

Hun roser de 23 ansatte som utgjør avdelingen i Skipsregistrene.

– Avdelingen har hatt et urolig år med tanke på de praktiske og arbeidsmessige utfordringene dette annerledesåret har krevd, men alle har vist en utrolig evne til omstilling – vi står i dette sammen.

Fra øst til vest

Den 33 år gamle juristen vokste opp i den gamle hvalfangerbyen Sandefjord med sjøen som nærmeste nabo. Hun fikk også tidlig kjennskap til det maritime gjennom deltidsjobben om bord på MS Color Viking i ungdomsårene.

Den maritime interessen fortsatte å vokse etter hvert som årene gikk. Da hun avsluttet jusstudiene i Oslo var hun ikke i tvil.

– Jeg var fast bestemt på å komme meg inn i den maritime bransjen, slår Hvaal Lingaas fast.

Hun flyttet fra Oslo til Haugesund våren 2019 og startet da i jobben som rådgivende jurist på avdeling for operativt tilsyn. Med seg i bagasjen hadde hun erfaring fra jobben som prosjektleder i Juristenes Utdanningssenter hvor hun blant annet hadde ansvar for advokaters etterutdanningskrav innen maritim rett, energi, miljørett, fiskeri og havbruk.

– Da jeg landet jobben som jurist i Sjøfartsdirektoratet fikk jeg endelig oppfylt min faglige drøm om å jobbe innenfor det maritime. Nå, som leder for avdeling Skipsregistrene, får jeg også oppfylt drøm nummer to, nemlig å utøve rollen som leder – og da attpåtil i det maritime miljøet, for selveste Sjøfartsdirektoratet. Jeg er utrolig takknemlig og klar for oppgaven, sier hun.

Ni måneder inn i jobben legger hun ikke skjul på at det har vært mye å sette seg inn i. Normalt genererer en ny jobb at du må sette deg inn i nye systemer og programmer, for ikke å snakke om å lære sine nye kollegaer å kjenne. Koronapandemien har gjort alt litt mer omstendelig.

– Vi jobber i en internasjonal bransje med ulike tidssoner, og vi må være tilgjengelige 24/7. De tre siste kvartalene har det fordret merarbeid og utfordringer vi aldri før har måttet ta stilling til. Krevende, samtidig som det er betryggende og tilfredsstillende å se at flåten øker for både NIS og NOR, sier hun.

33-åringen nyter godt av å ha en stab hvor mange har jobbet ved Skipsregistrene over lang tid. Kompetansen som «sitter i veggene» er en enorm kunnskapsbank som kommer kundene til gode hver eneste dag – alt takket være godt samarbeid og erfaringsutveksling kollegaene imellom.

– Vi jobber tett på næringen, og det er mange her som har gode, direkte relasjoner opp mot kundene. Som leder drar jeg nytte av erfaringen når jeg nå lærer meg alle aspektene ved arbeidet i avdelingen, og det at mange har lang fartstid i avdelingen vitner om et godt arbeidsmiljø, sier hun.

Verdier for 3 000 milliarder

At hun er med på å forvalte verdier for over 3 000 milliarder kroner er ikke et ansvar hun tar lett på.

– Det er et stort ansvar å forvalte flåtens verdier på en god måte for næringen, men også for Norge som maritim nasjon, sier hun.

Hvaal Lingaas har satt stor pris på å kunne sparre med de øvrige personene i toppledergruppen om ulike problemstillinger, og er takknemlig for at de valgte å satse på en yngre leder, en som virkelig «brenner» for ledelsesfaget.

– At det nå ble ansatt en kvinne synes jeg er viktig for dynamikken i gruppen. Begge kjønn bør og skal være representert i en toppledelse. Sjøfartsdirektoratet er et synlig, offentlig organ, og vi bør etterstrebe det samfunnet forventer av mangfold i en ledergruppe – som i organisasjonen for øvrig, slår hun fast.

Spennende tider

Sjøfartsdirektoratet, og avdeling Skipsregistrene, har til enhver tid mange spennende pågående prosjekter.

– Dette er ikke en avdeling hvor det bare plottes inn data og tall, sier Hvaal Lingaas lurt.

Det er avdelingsspesifikke prosjekter og større tverrfaglige prosjekter – alle med mål om å forbedre direktoratet. Avdelingslederen ramser opp revisjon av sjøloven som akkurat nå foretas av avdelingens jurister, et omfattende datateknisk utviklingsarbeid, og et stort felles internprosjekt som hele direktoratet har deltatt i. Men det er særlig to ting hun ønsker å fremheve.

Sommeren 2020 lanserte Sjøfartsdirektoratet muligheten for bareboat-registrering. Det ble den ferske avdelingsdirektørens ilddåp.

– Bareboat-registrering innebærer at et skip som er registrert i sin primærstat, på grunnlag av et bareboat-certeparti, samtidig kan registreres midlertidig i en annen stat. Det gir rederne den fleksibiliteten som etterspørres i markedet, og som allerede finnes i en del utenlandske, konkurrerende skipsregistre, sier hun.

Før norsk lovgiving åpnet for slik registrering, ble norske rederier tvunget til å slette sine skip fra de norske skipsregistrene.

– Bareboat-registrering vil kunne øke antall skip under norsk flagg og samtidig øke Skipsregistrenes internasjonale konkurranseevne og totale attraktivitet. Det vil igjen gi Sjøfartsdirektoratet en enda sterkere posisjon i det internasjonale, maritime fora. Vi har allerede hatt flere bareboat-registreringer inn i registrene, mens andre er i prosess. Det er gledelig at næringen benytter denne muligheten, sier Hvaal Lingaas.

E-tinglysing nærmer seg lansering

Om kort tid produksjonsettes også et annet stort prosjekt for Sjøfartsdirektoratet – e-tinglysing. En løsning som vil gi en mer effektiv registrering for å kunne foreta blant annet eierskifte og panteregistrering.

– Prosjektet har pågått i over to år, og nå nærmer vi oss endelig lansering. Dette vil særlig komme næringen og våre kunder til gode, da langt flere dokumenter kan innsendes og registreres elektronisk. Prosesser som i dag tar timer eller dager, vil ved e-tinglysning nærmest gå umiddelbart. En enorm effektivisering for næringen, men også en effektivisering internt for våre rutiner og prosesser. Dette og bareboat-registrering er to endringer som gjøres for å styrke vår ambisjon om å være den foretrukne maritime administrasjonen, sier hun.

Til tross for Covid-19-restriksjoner og lite fysisk kontakt med både kollegaer og kunder, har avdelingsdirektøren prioritert å være med på så mange kundemøter som mulig for å lære rederiene bedre å kjenne. Men 2020 har ikke akkurat flommet over av møteplasser.

– Vi har hatt en serie kundemøter over Teams denne høsten. Der har vi mottatt gode tilbakemeldinger, men jeg er mest interessert i de tilbakemeldingene som ikke er fullt så gode – der vi kan utvikle oss og bli bedre både som et skipsregister og et direktorat. Innspill fra kundene er ekstremt verdifullt for å forbedre egen organisasjon – i tråd med det næringen selv behøver.

Elisabeth-Hvaal-Lingaas-red_3_for_web.gif