Hugs å få skipsgjenvinningssertifikata på plass innan 31.12.2020

  • Publisert: 31.08.2020

Innan utgangen av året må skip med bruttotonnasje på 500 eller meir, som ikkje utelukkande går i innenriks fart, ha eit godkjent sertifikat med oversikt over farlege materialar om bord. Det er ikkje opna for dispensasjon frå tidsfristen, og det begynnar difor å hasta å få sertifikata på plass. Skip som går til opphogging må ha eit gjenvinningssertifikat før det går til godkjent anlegg.

 

Forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger gjeld for alle norske skip med bruttotonnasje på 500 eller meir og som ikkje utelukkande går i innenriks fart. 

Alle nye skip som byggast og settast i drift etter 30.06.2020 må no ha om bord eit gyldig sertifikat med fortegnelse over alle farlege materialer, eit såkalla IHM-sertifikat. Frå 31. desember 2020 skal alle seilende skip ha om bord eit slikt sertifikat. 

Sertifikata må det søkast om. Fartøy som er klassa i godkjent klasseselskap må kontakta desse for å få sertifikat, medan uklassa fartøy kontaktar Sjøfartsdirektoratet. 

 

Gjenvinningssertifikat

EUs skipsgjenvinningsforordning krev også at alle skip som skal gjenvinnast etter 31.12.2018 skal ha eit Gjenvinningssertifikat (Ready for Recycling Certificate, RfRCfør det går til gjenvinning  godkjent anleggDet skal føreligga ein gjenvinningsplan som er godkjent av myndigheitene i det landet gjenvinninga skal skje, før RfRC blir utstedt. I Noreg er det Miljødirektoratet som godkjenner skipsgjenvinningsplanar.  

Melding om gjenvinning og søknad om RfRC skal gis minimum ein månad før skipet blir sendt til gjenvinning. Skip som skal gjenvinnast i utlandet må ha eit eksportløyve frå eksportlandet og eit importløyve frå mottakarlandet før det kan gjenvinnast på godkjent anlegg. 

 

Meir informasjon om sertifikatkrava og virkeområde finn du her. 

 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen