Horten blir testområde for autonome skip

  • Publisert: 07.12.2017 av: Dag Inge Aarhus

Det er nå signert en avtale som innebærer at Horten blir testområde for autonome skip – det tredje i Norge så langt.

Bildet viser sju dresskledde, smilende menn foran maritim bakgrunn.De tre fremste holder et dokument i hånden.
SIGNERTE: Sjøfartsdirektorarets Lasse Karlsen, Kristian Bogen fra Høgskolen i Sør-Øst Norge, Egil Haugsdal fra Kongsberg Maritime, Elling Tveit fra FFI, Kystverkets Arve Dimmen, Horten-ordfører Are Karlsen og Bjørn-Johan Vartdal i DNV GL.
FOTO: Horten kommune

Sjøfartsdirektoratet kunngjorde på NOR shipping i juni 2015 at Norge som flaggstat bør være de første til å få autonome skip på markedet. Mye av manøvreringen og navigasjonen på skip i dag er allerede automatisert.

- Det skjer mye spennende i skipsfarten nå for tiden, både innen autonomi og ikke minst innen nye miljøvennlige løsninger. Sjøfartsdirektoratet er en viktig samarbeidspartner for de som driver med innovasjon. Vi ønsker å samarbeide med næringen, slik at vi kan være i forkant med regelutvikling som tar hensyn til nye tekniske løsninger, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

I tilknytning til arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029, kunngjorde Kystverket at man ville delta i prosjekter tilknyttet testing av teknologi og operasjoner for autonome fartøy, og vurdere muligheten for å etablere geografiske områder (testområder) for denne typen aktivitet.

Med utgangspunkt i dette ble det tatt et initiativ for å få etablert et testområde i Hortensområdet. Trondheimsfjorden og Storfjorden på Sunnmøre er allerede etablert som testområde, der nærheten til FoU-aktiviteter knyttet til NTNU har vært sentralt for valget av plassering. Horten-området er også et viktig område for testing av autonome løsninger for skip og havner. Dette fordi det blant annet ligger i tilknytning til et område hvor YARA, i samarbeid med Kongsberg Maritime, har planer om å etablere en rute for frakt av gods på kjøl med skipet YARA Birkeland.

 

Under åpningen ble det også gjort en demonstrasjon av testmodellen av det autonome fartøyet YARA BirkelandTEST: Under åpningen ble det også foretatt en demonstrasjon av testmodellen av YARA Birkeland. Foto: Horten kommune. 

Til toppen