Oslo-Bulk.jpgTotalt har Oslo Bulk flagget inn 14 skip, hvorav to av dem på bareboat, siden  sommeren 2019.

– Det femtende skipet, Oslo Forest 3, er ventet registrert på bareboat i romjulen, forteller Dag Rømmen, styremedlem i Oslo Forest AS som er et selskap i Oslo Bulk-konsernet.

Fra Singapore til Oslo

I tillegg til å flagge inn 14 skip siden 2019, har Oslo Bulk også valgt å flytte operasjonen sin fra Singapore til Oslo.

– Hovedgrunnen for flyttingen er operasjonell. Oslo Bulk opererer i dag 10-15 skip i semi-linjefart i Caribbean og i overkant av 20 skip mellom Østersjøen og Middelhavet gjennom datterselskapet Dalaro Shipping AB i Sverige. Da er det mer praktisk å holde til i Norge enn i Singapore - ikke minst når ledelsen er norsk, sier Rømmen til Sjøfartsdirektoratet.

– Spennende

Mats Sæther i Nordisk Skibsrederforening har vært involvert i den historiske prosessen.

– Det var spennende å håndtere de første bareboat-registreringene i NIS – og av to skip samtidig, forteller Sæther.

Les også: Norge lanserer bareboat-registrering i Skipsregisteret

Tilfeldighetene har seg nemlig slik at Sæther skrev masteroppgave om bareboat-registrering i 2002, og han var også med på å utarbeide endringene i NIS-loven og sjøloven som åpnet for nettopp en slik registrering tidligere i år.

Oslo Forest 1 og Oslo Forest 2 er registrert i Kypros av den kypriotiske eieren og nå bareboat-registrert i NIS av Oslo Forest som bareboat-befrakter.

– Alt ble gjort i løpet av en formiddag gjennom et digitalt closing-møte på Microsoft Teams med rask og effektiv service fra Skipsregistrene, sier Sæther fornøyd.

Etterspurte endringer

For skipsregistrene var det seniorrådgiver Tone Olsen Risnes som var med på å ta registreringen i havn.

– Det var kjekt å få ta del i dette. Disse endringene har vært etterspurt av næringen veldig lenge, sier seniorrådgiveren.

Bareboat-registrering bidrar til økt fleksibilitet for rederinæringen og fører igjen til at det blir flere skip som seiler under norsk flagg.