HISTORISK: For skipsregistrene NIS/NOR ble sommeren 2022 annerledes enn tidligere år. Tradisjonelt sett har sommermånedene vært preget av nyregistreringer og tinglysing av eierskifter av fritidsfartøy.

– I år er det NIS-flåten som har stått for den høyeste aktiviteten ved skipsregistrene. Både antall skip og tonnasje har økt kraftig, og vi må langt tilbake for å finne tilsvarende tall. Bare siden årsskiftet har bruttotonnasjen økt med vel 500 000, sier avdelingsdirektør Elisabeth Hvaal Lingaas ved avdeling Skipsregistrene.

 

Elisabeth Hvaal Lingaas.
Elisabeth Hvaal Lingaas. Foto: Sjøfartsdirektoratet / NMA

Vellykket og hurtigvoksende

Da NIS ble opprettet 1. juli 1987 var registeret det hurtigst voksende i verden. Historieprofessor Stig Tenold ved NHH fortalte om den eventyrlige utviklingen da antall skip i NIS passerte 700 i fjor.

Tenolds gode presentasjon av NIS-historien kan du se ved å følge denne lenken (Vimeo).

I løpet av de første fire og et halvt årene økte samlet bruttotonnasje raskt fra 0 til 23 197 560. Det er formidabelt, og ikke siden utgangen av 1991 har vi sett tilsvarende, gode tall.

 

 

Etter toppåret 1991 falt tonnasjen jevnt. Laveste punkt ble nådd i 2014. Ved årsskiftet den gangen hadde vi mistet nesten 10 000 000 bruttotonn i registeret. Næringen er avhengig av stabile og konkurransedyktige vilkår. Flere uforutsette hendelser bidro til den negative utviklingen. Nå peker pilene oppover igjen.

– Den gode utviklingen er svært gledelig. Nå skal vi gjøre det vi kan for at denne trenden ikke skal snu, kommenterer sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide Foto: Sjøfartsdirektoratet

 

Hvor finner vi skipene?

Helt fra opprettelsen av NIS er det Bergen, etterfulgt av Oslo, som har tronet øverst på pallen når det gjelder antall skip. Slik er det fortsatt. Naturlig nok følger tonnasjen noenlunde samme takt. Først når vi kommer ned på femteplass ser vi at hjemsted og tonnasje ikke lenger følger hverandre like tett.

 

 

 

Sjøfartsdirektoratet har et tett samarbeid med næringen og ser at mange rederier legger vekt på den gode servicen de får ved å velge det norske flagget.

– Det er en positiv utvikling i NIS, og Sjøfartsdirektoratet skal fortsette å jobbe for å være den foretrukne maritime administrasjonen, avslutter Lingaas.