– Det var lagt opp til ett tett program med mange møtepunkter de dagene vi var i Singapore. Det er selvsagt svært viktig når en delegasjon på tre personer reiser så langt. I retur har vi fått konkrete saker som vi skal følge opp, samtidig som vi har fått markedsført det norske flagget på en god måte. Mange krefter har jobbet i lag både i direktoratet og andre aktører, men jeg vil gjerne trekke fram samarbeidet med den norske ambassaden, og ambassadør Anita Nergaard, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad etter hjemkomsten.

REPRESENTERTE NORGE: Markedssjef Caroline Stensland, Senioringeniør Svein David Medhaug og fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Norge og den maritime klyngen

Like etter ankomst mandag 8. april, var programmet i gang med både deltakelse og innlegg under et felles seminar med Norwegian Business Association Singapore (NBAS). Her ble flere utviklingsprosjekter presentert, prosjekter som både Sjøfartsdirektoratet og andre norske aktører deltar i.

Norges ambassadør til Singapore, Anita Nergaard, ønsket 400 gjester velkommen til Norway night onsdag, hvor direktoratet også fikk en god anledning til å markedsføre Norge og den maritime klyngen.

Miljø og teknologi

– På myndighetssiden var det veldig lærerikt og nyttig å få til et møte med myndighetene i Singapore, da særlig Singapore Maritime Port Authority (MPA) – som har samme rolle i Singapore som Sjøfartsdirektoratet har i Norge. Miljøvennlig skipsfart, regelverk og ny teknologi var noen av temaene på denne samlingen, forteller Alvestad.

GODE SAMTALER: Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad og leder i MPA, Ley Hoon Quah. Foto: Sjøfartsdirektoratet

MPA har fått ny kvinnelig leder, Ley Hoon Quah, og det er allerede avtalt oppfølgingsmøter i forbindelse med deltakelse på den maritime messen Nor-Shipping i Oslo i begynnelsen av juni.