På strender, langs kysten, i havet og på havbunnen er det forsøpling fra alle som bruker havet.

Det er spesielt en søppeltype det finnes store mengder av. Taustumper, avkapp, redskapsrester og andre mindre plastbiter.

Kampanjen mot marin forsøpling er et samarbeidsprosjekt mellom følgende fire statlige etater: Fiskeridirektoratet, Kystverket, Senter mot marin forsøpling og Sjøfartsdirektoratet.

Kampanjen ble lansert på Torgallmenningen i Bergen 20. juni, og siden skuespiller Helge Jordal har en sentral rolle i kamanjefilmen (se over), kastet han også glans under lanseringen med sang og en kort apell.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide var til stede sammen med direktørene for de tre andre etatene. Han understreket viktigheten av et godt samarbeid mellom aktørene.

– Vi har alle ulike ansvarsområder, men vi har en felles oppgave, og det er å sikre et rent hav, sier Hareide.

Se innslag fra lanseringen under.