Enkelte land har hatt problemer med å utstede nye disse innenfor tidsfristen, og IMO har gjennom MSC.1/Circ.1560 bedt medlemsland om å ha en pragmatisk og praktisk tilnærming til dette under havnestatskontroller fra 1 januar 2017. Paris MoU, med sine 27 medlemsland (inkludert Norge), har vedtatt å gjennomføre en harmonisert fremgangsmåte som er tråd med IMO sine anbefalinger.

Mer info finner dere her: https://www.parismou.org/inspection-certification-seafarers-under-stcw-after-1-january-2017