Sentralt for årets Haugesundkonferanse er foredrag om Brexit og klima- og miljøutfordringer. Størst spenning er det nok likevel knyttet opp mot foredrag og paneldebatt om Helge Ingstad og hendelsen i Hjeltefjorden.

Ordfører Arne-Christian Mohn innledet og ønsket velkommen, før statssekretær i Næringsdepartementet, Daniel Bjarmann-Simonsen, entret scenen.

- Norge er et lite land i verden, men en stormakt på havet. Det har vi vært i generasjoner, og det skal vi fortsette å være i framtiden, sa Bjarmann-Simonsen.

Han la til at havnasjonen Norge sysselsetter over 200 000 nordmenn, og skaper verdier for 680 millioner kroner.

- Vi er avhengige av å fordele kunnskapen om å ha rene og rike hav verden over. Derfor skal vi innta en internasjonal lederrolle, understreket han.

Prisutdeling

Statssekretæren fikk også æren av å dele ut den maritime opplæringsprisen, som i år gikk til bedriften Golden Energy Offshore.

I begrunnelsen fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse som kårer årets maritime lærebedrift, står det blant annet:

«Rederiet har et stort antall opplæringsplasser i forhold til flåtestørrelse, og har valgt å satse på opplæringsstillinger selv om offshorenæringen fremdeles er i en utfordrende situasjon.»

Viktig møteplass

Konferansen er en viktig møteplass for både bransje og næring, og disse to dagene er med på å danne et tydelig bilde av hva næringen og politikerne er opptatt av innen maritim sektor.

Direktoratet vil være godt synlig under konferansen. I tillegg til egen stand, er kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus medlem av både styret og konferansekomité.

Sjøfartsdirektoratet arrangerer også en egen årlig maritim konferanse, Sjøsikkerhetskonferansen. Den finner sted på høsten, 25.-26. september.