Slik så det ut da Sjøfartsdirektoratet gikk om bord for to uker siden.
Slik så det ut da Sjøfartsdirektoratet gikk om bord for to uker siden. Foto: Sjøfartsdirektoratet

 

Bakgrunn: Alvorlige forhold avslørt under inspeksjon

– Når vi kommer over så elendige forhold som det var om bord på det Vietnam-registrerte skipet «Bass», da er tilbakeholdelse eneste riktige å gjøre. Påleggene som måtte utbedres før fart har stor betydning for sjøsikkerheten, sier Thomas A. Bergh, underdirektør på avdeling inspeksjon, revisjon og beredskap.

Lasteskipet ble tilbakeholdt i Egersund 28. september som følge av alvorlige brudd på arbeids- og levekår og flere andre avvik som de fikk pålegg om å utbedre. Lasteskipet seiler inn som nummer 19 i statistikken over skip som har blitt tilbakeholdt under PSC så langt i år.

SKRUBBET: Dusjen ser adskillig bedre ut.
SKRUBBET: Dusjen ser adskillig bedre ut. Foto: Sjøfartsdirektoratet

I tillegg til store utbedringer, måtte rederi og eier stille bankgaranti på 500.000 kroner for et eventuelt overtredelsesgebyr for utslipp av ubehandlet ballastvann.

– Ingen utenlandske skip skal seile inn i norsk havn uten å ha ting på stell. Verstingene skal tas, og vi tar dette som et godt tegn på at systemet vårt fungerer, legger han til.

Sjøfartsdirektoratet har sett flere eksempler på at skipene som har blitt tilbakeholdt i Norge, har blitt sendt rett til opphugging da de ikke klarer å møte kravene i skipsregelverk som SOLAS, STCW, Marpol og ILO/MLC.

RENT VANN: Vasken kan igjen brukes.
RENT VANN: Vasken kan igjen brukes. Foto: Sjøfartsdirektoratet