I søknad om tilskudd for tredje termin skal søker redusere opprinnelig sats for arbeidsgiveravgift 2020 med fire prosent for hver enkelt arbeidstaker. Dette til tross for at søker i a-melding til Skatteetaten skal levere a-melding med opprinnelig sats for 2020.

Skatteetaten har utsatt frist for innbetaling av arbeidsgiveravgift for 3. termin 2020 for å bedre situasjonen for næringslivet grunnet covid-19.

Ny frist er 15. oktober 2020.

Sjøfartsdirektoratet har i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet valgt å se bort fra kravet om dokumentasjon på innbetalt arbeidsgiveravgift i forkant av utbetaling i denne terminen.

Det forutsettes imidlertid at kvittering for innbetalt arbeidsgiveravgift blir sendt inn til Sjøfartsdirektoratet umiddelbart etter innbetaling er gjennomført, eller senest innen 22. oktober 2020.

Dersom dette ikke foreligger innen fastsatt frist, vil vi i henhold til § 24 (Sanksjoner ved brudd på forskriften) kreve tilskuddet helt eller delvis tilbake.