Sjekklista skal sikra at mannskapet kan vurdera fartøyets faktiske stabilitet etter lasting, på alle stadier av seilasen og stadfesta at skipet oppfyller gjeldande stabilitetskrav. Kampanjen skal også bidra til å auka kunnskapen blant mannskap og reiarlag om kor viktig det er med gode stabilitetsberekningar. 

Gjennom dei tre kampanjemånedane er det venta at hamnestatane som er medlemmer av Paris MoU og Tokyo MoU utfører rundt 10.000 inspeksjonar. 

Les meir og finn sjekklista her