Under møtet ble operasjonelle problemstillinger knyttet til samarbeidet diskutert og begge parter er svært fornøyde med samarbeidet. Sjøfartsdirektoratet presenterte blant annet endringer i regelverket, som nylig har trådt i kraft, og beredskapsordningen til direktoratet.

Videre ble muligheten for å utstede en instruks som presiserer Kystvaktens oppgaver og muligheten for økt kompetanseheving, herunder deltagelse på inspeksjoner, diskutert. Kystvakten informerte også om at de gjerne bistår med fartøy dersom Sjøfartsdirektoratet har behov for dette i forbindelse med for eksempel kampanjer, tilbakeholdelser mv

- Dette var et veldig bra møte. Begge parter var enige om at samarbeidet er bra, men enkelte forbedringsområder ble også diskutert, sier avdelingsdirektør Torbjørn Havnerås. I tillegg til Havnerås deltok også Anders Grønstad Friisk, som er jurist i Avdeling for kontroll og inspeksjon, på møte med Kystvakten.