Gjennomføring av ISM-revisjoner – utsatt frist

  • Publisert: 16.03.2020

Sjøfartsdirektoratet har vedtatt å forlenge fristen for lovpålagte ISM-revisjoner med 3 måneder. Fristen forlenges uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

Inspektør i Sjøfartsdirektoratet
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

Etter utbruddet av koronaviruset (COVID-19) har Sjøfartsdirektoratet mottatt en rekke henvendelser fra rederier og anerkjente organisasjoner (RO-er) knyttet til ISM-sertifisering. 

Hvem gjelder dette? 

Denne meldingen gjelder for alle fartøy som seiler under norsk flagg, og som er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), samt alle fiskefartøy som har krav om ISM-sertifikat.  

Hva omfattes av utsettelsen? 

Henvendelsene omfatter gjennomføringen av lovpålagte ISM-revisjoner jf. § 4 (herunder førstegangsrevisjon, mellomliggende revisjon, årlig revisjon og fornyelsesrevisjon) og ISM 12.1 Internrevisjon for fartøy og rederi.  

FOR-2014-09-05-1191 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger 

 

Periodisk revisjon eller fornyelsesrevisjon av ISM-sertifikater 

Sjøfartsdirektoratet har vedtatt at for rederi og fartøy der tidsvindu for periodisk revisjon eller fornyelsesrevisjon av ISM-sertifikater som utløper før 12. juni 2020, gis en forlengelse på 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet. 

 

For internrevisjoner, ISM 12.1 

Internrevisjon av DOC/SMC med tidsvindu innen 12. juni 2020 får en forlengelse på 3 måneder. 

Ved overskridelse av tolvmånedersintervall for internrevisjon skal dette registreres i avvikssystemet og behandles iht. selskapets interne prosedyre for avviksbehandling. 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen