- Vi vil gjennomføre tilsyn på fartøyet tirsdag 4. januar og har hatt en dialog rundt dette med rederiet. Dette er en trist sak og det har derfor også vært viktig å ha en god dialog før gjennomføring av tilsyn, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Målet med tilsynet er å få et bedre innblikk i hva som har skjedd. Sjøfartsdirektoratet vil også bistå Statens havarikommisjon for transport ved behov i deres gransking av ulykken.

Rederiet varslet Sjøfartsdirektoratet om hendelsen lørdag, og vil også sende inn ulykkesrapport som en del av oppfølging av hendelsen.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus, 957 41 729