Forskriften, som du kan lese heråpner nå opp for at passasjerer kan oppholde seg i kjøretøyene sine på lukkede ferger samt ferger i fartsområde 3 og større.  

På de aller fleste ferger vil det være mulig å opprettholde èn til to meter avstand så lenge passasjerene i størst mulig grad unngår å reise i rushtiden slik nasjonale råd tilsier. Myndighetene anbefaler også at dersom det ikke er en nødvendig reise, bør den utsettes. 

For fartsområde 3/havområde D og større er det normalt forbud mot å oppholde seg i kjøretøy både på lukkede og åpne ferger. Forbudet er sikkerhetsmessig forankret, med hensyn til blant annet risiko ved brann, evakuering og last som forskyver seg. Flere steder i Norge opplever nå særlig høyt smittetrykk. Regjeringen og/eller lokale myndigheter har derfor innført særlig høyt tiltaksnivå for å bekjempe smitten. I disse områdene gjør tiltaksnivået at mobiliteten er lavere enn normalt.  

Direktoratet vurderer derfor at det også i disse områdene vil være sikkerhetsmessig forsvarlig med opphold på bildekk på skip som til vanlig ikke er tillatt for passasjerer å sitte i kjøretøy under overfart.  

Det er rederiet som tar stilling til hvilke ferger som er innenfor og utenfor, og at som passasjer så skal man følge anvisningene fra mannskapet,

 

Forutsetningen for unntaket er at regjeringen eller kommunen har innført forskrift om tiltaksnivå som tilsvarer minimum kapittel 5A i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved Covid-19-utbruddet.