I dag er det plikt til å registrere fartøy over 15 meter i Norsk ordinært register (NOR) og det er åpent for frivillig registrering, herunder av fritidsfartøy mellom 7 og 15 meter. Næringsfartøy kan registreres uansett størrelse. Stadig flere ser nå mulighetene og sikkerheten dette gir.

- Ja, vi merker jevn pågang av folk som vil registrere båten sin i NOR, spesielt fritidsbåt-eiere. Det synes vi er svært positivt sier Anita Malmedal, avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratets avdeling for Skipsregistrene.

Registrering i NOR gjør finansieringen lettere

Skipsregisteret er et rettsvernsregister tilsvarende tinglysingen av fast eiendom. Det betyr at registrering sikrer beskyttelse for eier og åpner opp for muligheten til å ta lån med pant i fartøyet. Rettsvern for frivilling pant er noe som kun oppnås for fartøy i registrert i skipsregisteret.

- Det er ingen årsgebyr knyttet til registreringen i NOR, man betaler kun for de registreringene som gjøres, som for eksempel nyregistrering og eierskifte, sier Malmedal og minner om plikten til å melde endringer dersom fartøyet allerede er registrert. Både selger og kjøper han ansvar for at endring i eierforhold meldes til registeret slik at innholdet er troverdig og gir beskyttelse for alle parter

På grunn av den økende verdien på stadig mindre båter ble nedre grense for frivillig registrering av fritidsfartøy senket fra 10 til 7 meter per 1. juli 2007. Endringen, som åpnet for at enda flere fritidsfartøy fikk anledning til å bli registrert, førte til større bevissthet hos bankene for muligheten til å gi lån med pant i selve fartøyene. Mange båteiere har erfart at deres bankforbindelse krever registrering dersom de ønsker å benytte fartøyet som sikkerhet for lån.

NOR-registeret teller nå 19210 fartøy og omfatter alt fra lastefartøy, fiskefartøy, ferger, mindre arbeids båter og fritidsfartøy. Den totale verdien av heftelsene som er registrert på disse fartøyene summerer seg til godt over 557 milliarder. Tvangspant, som for eksempel utlegg, skal også registreres på fartøyet dersom det er registrert i skipsregisteret

Et offentlig drevet register i vekst

Antall fritidsbåter i NOR har økt fra ca. 900 i 1999 til 7350 så langt i år. Malmedal i Skipsregisteret ønsker at enda flere får øynene opp for de fordelene som en registrering i NOR gir.

-Vi ser stadig oftere at NOR-registrering brukes som salgsargument i annonser. Å kunne benytte fartøyet som pantobjekt kan føre til et raskere salg enn om fartøyet ikke hadde vært registrert, sier avdelingsdirektør Anita Malmedal. Alt ligger da til rette for at kjøpers bank kan sikre seg pant i det øyeblikk eierskapet overføres fra selger til kjøper.