Dette og mange andre interessante funn kom frem på et møte blant bidragsyterne til Norges største faktainnsamling om fritidsbåter denne uken. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2012. Tallene da viste at det fantes 752.000 fritidsbåter i Norge.

Innhenting av data i 2018 viser at tallet har økt mye, noe som forteller om en sektor i betydelig utvikling, sier utførende konsulent Opinion AS. Resultatene av Båtlivundersøkelsen 2018 er nå under bearbeiding. Tallene skal presenteres på Fritidsbåtkonferansen i Haugesund 19. april. De nasjonale hovedtall vil også bli brutt ned på fylkesnivå, så langt det lar seg gjøre.

Bak undersøkelsen står Næringsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Telenor Kystradio, NORBOAT, Båtens Verden, Norsk Test, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, Vestkystparken (5 friluftsråd), Jotun og Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

Les mer eller meld deg på Fritidsbåtkonferansen